Karin Melin: 0727 087 114

Kommunikations- och marknadsansvarig

Elsa Näslund: 0762 618 134

Cirkusriggare och logistikansvarig

Kompani Tofs

Ett sammanhållet knippe av något som spretar~