Foto: Jonatan Agami

Kompani Tofs

Ett sammanhållet knippe av något som spretar~

INTE NUDDA GOLV

Två cirkusartister, ett rep, en Washington Trapets och 150 träklossar. Leken Inte nudda golv börjar nu!

Leken inte nudda golv har enkla regler, att förflytta sig i rummet utan att nudda golvet. När två nycirkusartister leker blir det förstås mycket enklare – eller svårare...

Läs mer >